GDPR

GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet

1. Adatkezelési alapelvek

A Lokálpatrióta Platform üzemeltetője, mint adatkezelő, kötelezi magát arra, hogy az adatokat tisztességesen, törvényesen és átlátható módon kezeli. Az adatokhoz kizárólag az üzemeltető és az általa kijelölt jogosultak férhetnek hozzá, a regisztrált felhasználóknak nincs lehetőségük az adatok szerkesztésére.

2. Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A Lokálpatrióta Platformon történő regisztráció során a felhasználók személyes adatait csak a szolgáltatás nyújtásához gyűjtjük és használjuk fel. Ezeket az adatokat harmadik feleknek nem adjuk át, kivéve a jogszabályok által előírt esetekben.

3. Felhasználói jogok

A felhasználóknak joga van hozzáférni a saját személyes adataikhoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez, valamint az adatok feldolgozásának korlátozásához és az adathordozhatósághoz. Ezeket a jogokat a Lokálpatrióta Platformon keresztül kérhetik.

4. Adatbiztonság

Az adatbiztonság biztosítása érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk. Az adatok védelme érdekében megfelelő védelmi intézkedéseket hozunk, hogy megakadályozzuk az illetéktelen hozzáférést, az adatok megsemmisülését, elvesztését vagy megváltoztatását.

5. Panaszok és kérdések

Amennyiben kérdése merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, vagy panasza van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken.